Gastcolleges

In de eindexamencriteria van opleidingen bestaat nauwelijks aandacht voor spelen en speelgoed.
Voor opleidingen en organisaties die dit als een gemis erkennen, biedt het adviesbureau een lesprogramma van twee tot zestien dagdelen.
Het lesmateriaal, omvat lesboeken, opdrachten, workshops en observatietechniek.
De benadering beoogt een praktische vertaling van wetenschappelijk onderzoek en actuele informatie.

Deelnemers kunnen een deelnamebewijs op naam krijgen.
Een programma van minimaal vier modules wordt afgesloten met een toetsing waarmee een certificaat is te behalen.

"Werken met kinderen vereist professionaliteit. Daar mag aandacht voor spelen en speelgoed niet bij ontbreken."

De reactie van een docent van een beroepsopleiding

 

 GAST SPREKER

Eenmalige presentatie als gastspreker:
Bijvoorbeeld voor ouderavonden, gastcolleges, congressen en gespecialiseerde bijeenkomsten. Minimaal één dagdeel. Verschillende presentatiemogelijkheden:
Bijvoorbeeld met of zonder workshop of discussiegroepen of andere vormen van interactie. Presentaties zijn samen te stellen uit een of meerdere onderwerpen naar keuze. Zie de lijst met onderwerpen.
Op verzoek neemt de spreker speelgoed mee. Dit speelgoed is uitgezocht op kenmerken.
De presentatie blijft onafhankelijk van merken of organisaties.

"Duidelijk, boeiend, leuk. We hebben lachend geleerd."

De reactie van een ouder na een ouderavond


Afdrukken