Kindvak 2014

Op donderdag 27 en vrijdag 28 november spreekt Marianne de Valck tijdens Kindvak 2014.

banner KindVak

Donderdag 27 november van 10.30 – 11.45 uur

Spelontwikkeling; Jongens en meisjes….de verschillen tussen kinderen

Jongens ontwikkelen zich volgens veel onderzoeken, in tegenstelling tot meisjes, minder goed dan een aantal jaren geleden. Onze samenleving verandert voortdurend en daarmee ons inzicht op wat mag en kan. We zijn nu bezig met een herijking van onze waarden en normen met grote gevolgen voor hoe we kinderen laten spelen en leren en de aandacht die we willen hebben voor de verschillen tussen kinderen. Naast leeftijdsverschillen, zijn de verschillen tussen jongens en meisjes, aard en opvoeding, belangrijke inspiratiebronnen voor wat van ons mag en kan in spelen en leren. Heel praktisch…mogen ze van u stoeien, spelen met touwen, techniek, slopen? Geeft u ze feiten of verhalen, emoties of gevolgen. Bent u graag functioneel of betrokken?

 

Vrijdag 28 november van 12.15 – 13.30 uur

Het nieuwe spelen

Spelen spiegelt onze maatschappij….vertekend maar altijd herkenbaar. Kinderen spelen anders door wat wij mogelijk maken. Speelpleinen veranderen van grijs naar groen. Overheden geven ons verantwoording voor inrichting en onderhoud. Hiervoor is nieuwe visie voor inrichting en begeleiding vereist, met nieuwe kennis, nieuwe dilemma’s en nieuwe zorgen. Praten over het nieuw inzichten bij spelen betekent vragen durven stellen over wat willen voor ons betekent. Zoals bijvoorbeeld hoe we omgaan met jongensspel, de vervelende kanten van natuur en meer proces dan prestatie.


Afdrukken