Wat zijn we rijk……..we kunnen spelen

10-13 mei 2017, de ITLA-conferentie...... over spelen...

Eindelijk, na ruim twee jaar voorbereiden, vond de ITLA-conferentie over spelen plaats. Drie dagen in het Kinderrechtengebouw in Leiden, de laatste dag, zaterdag, in het Corpus. Prachtige locaties.

Speelgoed; voedsel voor het spel……zonder bijbehorende informatie/voorlichting

Jarenlang wist ik meer van speelgoed dan tegenwoordig. Ik volgde ieder nieuwtje. Iedere nieuwe doos illustreerde een tijdgeest. Van jongetje in leidende rol met meisje als bewonderende toeschouwer, tot andersom en nu, om geen misverstanden te wekken, zonder handelende kinderen. Ik gaf informatie over kenmerken vanuit pedagogisch perspectief. Speelgoed had vroeger vaak pedagogische context.

Tijd

IMG 3282

Het is de tijd van het jaar: Iedere lezer van deze blog wens ik een speels 2017 toe.

Dat het ook voor u een jaar mag zijn waarin u nieuwsgierig blijft, nieuwe ervaringen heeft die u wilt en durft uitproberen, waarmee u zult ontdekken wat u waard vindt om uit te proberen. Ik gun u herhalen om vaardigheden en inzichten te verwerven waarmee nieuwe ervaringen binnen uw be-reik komen….door reiken kunt u erbij…..als u maar nieuwsgierig blijft....en daar de tijd voor neemt. 

Ik wens u begrijpen toe: De speelse kenmerken van uw inzet, verschillen niet met wat we kinderen gunnen. Het verschil zit in wat  en hoe wij, kinderen gunnen.

Zin en onzin over blankhouten speelgoed

"Speelgoed gemaakt van natuurlijke materialen, voor bewuste ouders aantrekkelijk", las ik in het tijdschrift Kiind.

Bij alle nieuws over Apps, pratende Barbies, stickerboeken voor vierjarigen die vol moeten en speelgoedwinkelfolders in boekuitvoeringen, af en toe een ander geluid. Zo’n geluid komt niet altijd uit antroposofische hoek.

Spelen en leren

De scholen beginnen. De discussie over spelen en leren, laait op. Alweer. Opnieuw. Met oude en nieuwe argumenten waarmee vooral duidelijk wordt wat achterliggende gedachten zijn over spelen en daarmee over leren als schijnbare tegenstellingen.

Spelen is geen leren, maar een kind leert wel door te spelen