Spelen is altijd spelen met je ego.
Wanneer kinderen spelen, spelen ze met hun eigen mogelijkheden. Ze verzinnen wat ze met iets kunnen doen, welke vorm of betekenis ze ergens aan kunnen geven, welke reacties ze oproepen. Steeds opnieuw zijn kinderen bezig om te ervaren, te ontdekken en uit te proberen. Op die manier ontwikkelen ze vaardigheden en inzichten, waarmee nieuwe uitdagingen binnen bereik komen. Naar mijn bescheiden mening wordt dit spelen met ego onderschat.

Wanneer naar de waarde van spelen gekeken wordt, vallen de zichtbare ontwikkelingen en scores het meeste op. Hij kan al lopen, zij is sneller, die puzzel lukt, die nog niet. Dat spelen te maken heeft met motorische ontwikkelen waardoor kinderen zich goed leren bewegen, met de creatieve ontwikkeling waarmee ze zich kunnen uiten, de sociale ontwikkeling waardoor ze leren omgaan met andere mensen en de cognitieve ontwikkeling van hun verstand, dat zien de meeste mensen wel. Maar hoe deze ontwikkelingsgebieden samenkomen, ontstaan en elkaar beïnvloeden in de ontwikkeling van persoonlijkheid en karakter is vaak minder bekend.

Kinderen spelen met hun ego betekent dat ze al spelend niet alleen ontdekken wat ze kunnen en kennen, maar vooral ook hoe ze daar mee om kunnen, mogen en willen omgaan. Dit zijn persoonlijke keuzes die voortkomen uit aard, opvoeding, jongen of meisjes zijn, leeftijd en interesses. Hierdoor maken kinderen wel of geen vrienden, voelen zij zich wel of niet tevreden, durven zij iets wel of niet. Spelen vormt identiteit. Identiteit heeft invloed op gedrag, dus op spelen.

De facetten veranderen voortdurend. Niet alleen in onze kindertijd maar meer dan bij dieren, ons hele leven lang. Wat we doen heeft invloed op wie we zijn, en hoe we over ons zelf denken heeft invloed op wat en hoe we doen. We zijn ons leven lang bezig met het spelen met onze identiteit, die daardoor verandert, verdiept, groeit. Voortdurend veranderen immers onze omgevingsfactoren, wat we kunnen en willen. Een meisje van vier gedraagt zich niet alleen anders dan een meisje van tien, dertig of zestig, ze denkt , voelt, ervaart en is anders. Natuurlijk met vertrouwde trekjes waar op is voortgeborduurd maar toch iemand die anders over zichzelf denkt en steeds opnieuw haar plaats moet bepalen in de omstandigheden, bij haar interesses en overeenkomend met haar aard. En dat steeds opnieuw in andere rollen, als kind, kleinkind, klasgenoot, vriendin, partner, moeder, in je werk. Het blijft spelen met je mogelijkheden. Wie moet ik zeggen die ik ben, de ik van mijn vrienden of de ik die ik ken" vrij naar Vondels Hekelgedicht. Zo ben ik nu aan het spelen met mijn mogelijkheden als oma...een nieuwe identiteit vol nieuwe op oude gebaseerde mogelijkheden in de verhouding tot mijn kleinzoon en zijn ouders. De uitdaging om steeds opnieuw te willen proberen, vereist moed. De moed om oude identiteiten los te laten. Ik ben geen kind meer, zelfs de rol tegenover mijn kinderen is veranderd. En daarnaast blijf ik met vallen en opstaan veranderen als docent, vrouw van...., auteur, vriendin, zus, buurvrouw. Bij de ene rol past vooral deskundigheid, soms zelfs autoriteit, bij de andere zorg, inschikken of juist voor mezelf leren opkomen met bijbehorende keuzes voor presentatievorm en middelen...hoe doe ik het, met wat, wanneer?

Kinderen hebben minder rollen, maar ook zij zijn kind van, vriendinnetje, nichtje, kind in de groep...in rollen waarin zij zich moeten vinden met eigen mogelijkheden. Het is een ingewikkeld spel van geven en nemen, macht en onmacht, afwachten of doen. Het gaat niet allemaal vanzelf en zeker niet allemaal goed. De mogelijkheden om te falen of wat soms te lang vast te houden wat je los moet laten, zijn lastig om te accepteren maar ze horen er wel bij. Dit proces van spelen met je ego heeft daarom toestemming van de mensen met wie je te maken hebt, nodig met de nodige vrijheid. Dit kan alleen gebaseerd zijn op waardering voor inzet en geloof in de oprechte wens om het goed te doen en als het kan beter dan gisteren. Dat is dan ook wat ik alle kinderen gun...en alle grote mensen.

Spelen met je ego, is ik gericht, dus persoonlijk. Dit spelen vereist de moed om in de spiegel te kijken. Hoe deed ik het, hoe kwam het over, wat betekent dit, waar liggen mijn sterkten en zwakten. Een tweede kans is altijd anders dan de eerste. Iedere dag is net even anders als de vorige. Geen moment is het zelfde. Mijn reacties, de reacties van mijn omgeving zijn steeds weer anders...niet helemaal onvoorspelbaar maar gevoed door emoties, condities en omstandigheden. Spelen met je mogelijkheden is een doorlopend proces, met de nodige risico's.

Uitgaan van eigen kracht betekent bijvoorbeeld niet dat opmerkingen van anderen er niet toe doen, wel dat alle opmerkingen als bijdragen in plaats van aanvallen worden gezien. Gekwetst kun je alleen raken op plekken waar je zwak/gevoelig bent. Ook bij spelen met je ego kun je blauwe plekken oplopen. Die zijn niet te voorkomen door een ander te verwijten dat hij of zij je geraakt heeft. Het lukt niet altijd maar het blijft uitdaging te bedenken dat wat raak bleek meer over mij en mijn ego zegt, dan over degene die de stoot uitdeelde. Met je ego raakt geen mens uitgespeeld.

Morgen weer een dag.

Blijf spelen.

 


Afdrukken  

Plaats reactie