Groeien in een krimpend aanbod is een uitdaging. Het kan. Meer kan met minder. Met minder kinderen is meer te doen. Met minder budget is beter speelgoed te geven. Met minder speelgoed wordt beter pedagogisch handelen mogelijk. Met minder onderwaardering wordt meer inzet mogelijk. Met minder angst ontstaat ruimte voor meer visie.

Mijn enthousiasme voor dit werk groeit bij iedere  lezing, themabijeenkomst en cursus. Ja die meiden willen wel, kunnen wel. Ze moeten alleen horen wat en hoe zij waardevol zijn. Ik wijs ze op hun invloed, stimuleer ze tot het vormen van een mening, een visie en prikkel ze tot handelen en spelen met eigen mogelijkheden zonder ze de enige juiste weg te kunnen vertellen.

Ja, mijn aanpak werkt. De evaluaties bevestigen dit. Ze zijn het niet altijd met mij eens...dat is ook niet de bedoeling. Een andere mening is ook een mening. Overtuiging met onderbouwing is mijn inzet. Pedagogisch medewerkers krijgen FLOW door mijn opdrachten. Ze raken geïnspireerd door mijn voorbeelden en durven hun kernkwaliteiten in te zetten voor meer eer en glorie voor henzelf en daarmee voor de kinderen in hun groep en de organisatie waarvoor ze werken. Ze willen wel. Ze kunnen veel met een steuntje in de rug, onderbouwing van hun handelen en praktische handvatten waarmee ze hun eigen ding kunnen doen. Het lijkt zo simpel dat daar overheen gekeken wordt, maar de visie van pedagogisch medewerkers maakt het verschil, niet het geld, niet de gekozen architect en zelfs niet de methodiek. 

Voor alles wat speelt in kinderopvang: van managers tot kinderen.

Het beeld is soms zo anders. Pedagogisch medewerkers, ook wel leidsters genoemd - wat je soms niet ten onrechte kunt schrijven als lijdsters,- krijgen van alle kanten verwijten. Van hun managers, collega’s, de ouders en de publieke opinie. Ze geven het geld uit, kosten te veel, zijn slecht opgeleid en doen, zegt men, niet veel voor wat kinderopvang kost. Zij draaien op voor de resultaten van ontbrekend of wisselend beleid. Dit is zo onterecht. Hun belang begint bij het belang wat managers en ouders hen, maar vooral zichzelf en hun kinderen, gunnen.

Voor ik ergens uitgenodigd word moet ik de managers overtuigen. Als de verantwoordelijken voor deskundigheidsonderhoud mij weten te vinden en toe laten om mee te denken….- twee belangrijke stappen waar ik op wacht en wacht, met heel veel moeite om hun aandacht wil trekken…help  help, -- Dat is niet zo makkelijk want andere onderwerpen lijken grotere effecten te geven en veel belangrijker te zijn. VVE trajecten worden veel beter gesubsidieerd en lijken, met nadruk op lijken, vooral voor de buitenwereld, de deskundigheid te verhogen-  Lijken …want veel onderzoeken tonen weinig tot geen resultaten, waar de pedagogisch medewerkers dan weer de schuld van krijgen. Met als gevolg nog meer opdrachten waar ze niet aan kunnen en zelfs niet aan willen voldoen. Nee, ik ben niet tegen Vroeg en Voorschoolse educatie, wel tegen 'te veel software aanbieden waar de hardware nog niet aanwezig is" zoals prof. S. Goorhuis- Brouwer het noemde…en volgens mij geldt dat niet alleen voor de hardware van kinderen…ook leidsters (lijdsters) krijgen meer software dan de hardware aankan…

Als de managers me weten te vinden, hoor en zie ik veel demotivatie voor hun personeel. Managers met zorgen over uitgaven, manen pedagogisch medewerkers zuiniger aan te doen. Minder luiers gebruiken bijvoorbeeld…hoorde ik… …het lijken soms verpleegtehuisbezuinigingen. En net als in verpleegtehuizen mogen de ouders hier niets van merken. Bij dezelfde organisatie werd niet gekort op de vreselijk hoge budgetten voor speelgoed (van slechte kwaliteit…lekker veel voor weinig geld) omdat ouders zo’n bezuiniging misschien wel zouden kunnen opmerken… Ouders moeten vooral de idee houden dat ze hetzelfde krijgen, ook al brengen minder kinderen minder geld in voor de organisatie. Een kromme redenering… eenmaal goed nadenken over pedagogische en praktische criteria voor speelgoed met bijbehorend aanschafbeleid, kan duizenden euro’s aanschafkosten schelen. Meer kan met minder. En meer kan met betere motivering. Het kan! Heus. Juist nu.Die meiden willen wel. Ze kunnen het ook, als ze de kans en de informatie krijgen die bij ze aanslaat. Ze kunnen meer doen met hetzelfde speelgoed, net zo goed als ze meer kunnen doen met minder speelgoed of meer speelwaarde aanschaffen voor minder geld, net zo goed als pedagogische handelen is te verbeteren met inzet van minder middelen en kleinere budgetten. Het kan. Ik vertel graag hoe, niet alleen omdat dit mijn werk is, vooral en in de eerste plaats omdat iedereen hier beter van wordt….. Organisaties zien hun mensen met FLOW werken, pedagogisch medewerkers weten dat je niet ziek hoeft te zijn om beter te worden, ouders zien hoe hun kinderen kans krijgen en bevoorrecht zijn om naar die kinderopvang te mogen en de kinderen…..tja die krijgen kansen op ontwikkeling door goed te spelen met verantwoorde begeleiding.

Ouders

Om de ouders die nog kiezen voor kinderopvang tevreden te houden krijgen de pedagogisch medewerkers het ‘Klant is koning”ingeprent, wat synoniem lijkt aan ‘De klagende klant krijgt altijd zijn zin”. Met vreselijke gevolgen voor het pedagogische beleid. Wanneer een kind een beetje verkouden is, gaat de hele groep niet buitenspelen. Wanneer een moeder vraagt om haar kind ’s middags niet te laten slapen omdat het dan ’s avonds niet moe genoeg is…zitten pedagogisch medewerksters hele middagen zeurende, huilende , vermoeide kinderen wakker te houden, ten koste van de hele groep en de eigen inzet. Erger… liever zijn ze klachten voor…dus zorgen ze dat kinderen niet vallen of vies worden en worden de opdrachten voor de verjaardagen van grootouders en andere familieleden met enige dwang door de kinderen uitgevoerd.

Veel pedagogische medewerkers voelen zich, terecht en minstens zo vaak onterecht, onder druk gezet door hun werkgever, de ouders en vooral door hun eigen onzekerheden. Doen ze het wel goed? Kunnen ze het wel goed doen? Zijn ze oppas...of meer... De twijfels en vragen van pedagogisch medewerkers zijn in essentie niet anders dan de dilemma’s van alle opvoeders, maar worden versterkt door wat men denkt over kindervang in het algemeen, de kwaliteit van pedagogisch medewerkers in het bijzonder, afgezet tegen kosten en actuele ontwikkelingen. Kinderen goede opvang bieden is zoveel meer dan een positieve GGD beoordeling kunnen tonen, een pedagogisch werkplan vol goede voornemens kunnen laten lezen en vooral zo veel meer dan prachtige, schone, veilige ruimtes kunnen bieden. Voor goed functioneren is FLOW nodig…de overtuiging en de wil om bezig te zijn vanuit eigen motivering met een verantwoorde onderbouwing.

Het is niet de methode die werkt, maar het zijn de pedagogische medewerkers die voor kwaliteit zorgen.Zij zijn iedere investering waard.Goede pedagogisch medewerkers kunnen veel met weinig, weten waarom kinderen meer hebben aan vallen, vies worden en moeite moeten doen dan gemak, veel en altijd hun zin krijgen. Ik wil pedagogisch medewerkers duidelijk maken hoe ze ouders terzijde kunnen staan, kunnen informeren en kinderen iets kunnen bieden wat thuis dikwijls minder goed kan. Want door samen met andere kinderen te spelen, leren kinderen meer dan alleen spelen, door geconcentreerd kunnen en mogen zijn spelen ze langer, vaker en intenser dan thuis met de televisie aan vaak mogelijk is en met meer positieve begeleiding en inspiratie dan ouders zonder SWP opleiding kunnen opbrengen. Het enige wat daarvoor nodig is, is erkenning van hat belang van spelen…en in het verlengde daarvoor weten waaruit de bijbehorende voorwaardenscheppende zorg kan bestaan. Ik denk graag mee….Geef mij die kans. Ik wacht in spanning af of ik volgend jaar ergens welkom ben. Niet alleen om werk te hebben, vooral omdat met weinig zoveel te bereiken is.

handtekening

 


Afdrukken  

Plaats reactie