Kritische geluiden over kinderopvang hebben lang net onder de oppervlakte de mening van menig ouder bepaald. Veel mensen vroegen zich af

- of een kind wel gelukkig kon zijn in een groep met zestien kinderen tussen 0-4 jaar,

- of alleen baby’s of peuters, of basisschoolleerlingen, in een instituut zo glad en schoon, met steeds wisselende lieve juffen, opeengeklemd op banken bij hoge tafels. wel goed voor kinderen was 

- of de pedagogische medewerksters wel moesten opvoeden en of ouders daar wel voldoende zicht op konden houden. 

Opgroeien in een huiselijke situatie is zo anders…en wat men gewend is, lijkt vaak beter. Uiteraard is dit niet altijd zo. De leidsters in kinderopvang hebben meer geleerd over verzorgen en begeleiden van kinderen dan de meeste ouders, kinderen leren meer van leeftijdgenootjes en die zijn thuis niet altijd ruim aanwezig, in kinderopvang is de omgeving en het aanbod afgestemd op kinderen met een goede pedagogische kwaliteit….en ook dat is thuis met alle wensen en gemakken (van de televisie), niet altijd het beste voor kinderen.

In een samenleving waar ‘het welbevinden’ van kinderen, met de mond nadrukkelijk beleden wordt, leken ‘de nadelen’ van kinderopvang een dilemma waar men nauwelijks over durfde te spreken. Niet werken om bij de kinderen thuis te kunnen blijven, was voor de ene moeder en zeldzame vader, de idealistische maar traditionele keuze, terwijl de werkende moeder haar economische waarde progressief combineerde met een weloverwogen keuze voor een goed kinderdagverblijf.

Gastouders zijn het compromis. Het begon bij een lieve buurvrouw waar buurkinderen of de kinderen van vrienden en familie terecht konden. Soms werden buurvrouwen professioneel gastouder nadat de eerste lichting bekenden was vertrokken en het werk te leuk bleek om te willen stoppen, zeker toen vergoedingen aantrekkelijk werden. Kinderopvang aan huis, zoals gastouders bieden heft voor ouders en kinderen sommige gevoelde nadelen van kinderdagverblijven op. Bij gastouders zijn maximaal zes kinderen van verschillende leeftijden tussen 0-12 jaar aanwezig, bijna een groot gezinssituatie, in de huiskamer. de achtertuin, met garantie voor persoonlijke aandacht. Daar stond minder gegarandeerde pedagogische kwaliteit tegenover, minder hygiënische afgestemde meubelen, speelruimte en zelfs veiligheid.

Nu kinderopvang duurder is geworden gaan oude kriebels jeuken. De net onder de oppervlakte levende nadelen van institutiele kinderopvang zoeken een uitweg naar betere oplossingen. Goedkoper en verantwoord.

De gastouders zijn in beweging gekomen. Goede gastouders voelen zich vakvrouw. Het zijn zelfstandig ondernemers. Zij staan voor hun voordelen: kleinschalige kinderopvang in huiselijke setting. Ze zijn daarmee een goed alternatief geworden voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Goede gastouders werken aan hun deskundigheid, richten hun ruimte kindvriendelijk en onderhoudsvriendelijk in en buiten de voordelen van eigen initiatief uit. Steeds vaker besluiten (ontslagen) pedagogische medewerkers in eigen huis een kleinschalige kinderopvang te beginnen. Als zelfstandig ondernemende gastouder met pedagogische vakkennis kunnen ze bijvoorbeeld meer dan in een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, hun inzet afstemmen op verschillende slaapritmes, aandacht geven aan kinderen met gevoeligheden, achterstanden of beperkingen. Ze kunnen over het algemeen flexibeler zijn, zowel in aanpak als in beschikbaarheid met gevolgen voor de kosten. Per uur rekenen is bij gastouders over het algemeen mogelijk. In kinderopvangorganisaties moeten altijd medewerkers aanwezig zijn, ook als de meeste kinderen naar huis zijn. Gastouders zijn thuis.

Zorgen

Prima ontwikkelingen dus. En toch, niet zonder zorgen. Bij alle enthousiasme groeien de verwachtingen waar veel gastouders niet aan kunnen, soms niet willen, voldoen. Bijvoorbeeld

- De constatering dat gastouder zijn een vak is, is voor veel gastouders en ouders een nieuwe benadering. Hoewel de lieve buurvrouw tegenwoordig een vergoeding krijgt voor haar inzet, is ze daarmee nog geen zelfstandig ondernemer. Leidsters in kinderopvang hebben niet of nauwelijks te maken met ondernemerschap. Een ondernemingsplan hebben vereist na kunnen denken over boekhouding, marketing, verzekeringen en investeringen. De pedagogische kennis en vaardigheden voor gastouders hebben dezelfde en extra accenten als voor pedagogisch medewerkers. Juist omdat opvang bij gastouders kansen biedt voor aandacht voor samenspelen van kinderen van 0-12 jaar, wel of geen een op een begeleiding voor achterstanden/gevoeligheden/handicaps is pedagogische kennis nodig. Wanneer deze ontbreekt, is dit een bedreiging voor de kwaliteit nodig om kinderen een liefdevolle maar ook stimulerende omgeving te bieden. De GGD controleert maar heeft veel minder zicht op gastouders dan op kinderdagverblijven. Ik wens gastouders deskundigheid toe. Daarvoor zijn veel actuele initiatieven te vinden. Het Kennis Platform Gastouders bundelt kennis om deze onder haar leden te verspreiden. Kiki en Piramide leveren VVEprogramma voor gastouders, gericht op taalontwikkeling aan jonge kinderen. Kinderopvang van Reed Business biedt een congres en ik probeer een themabijeenkomst te organiseren TEGEN ZO LAAG MOGELIJKE KOSTEN.

We moeten helaas vaststellen, dat de bereidheid om kennis te verwerven niet groot is. Daar zijn goede redenen voor. Allereerst de beschikbare tijd. Gastouders zijn ’s avonds moe, willen overdag beschikbaar zijn, moeten op zaterdag hun boodschappen doen en hebben op zondag net als de rest van Nederland vrij. Voor het bijwonen van een themabijeenkomst, laat staan een congres, lijken ze tijd noch geld over te hebben. (En ja, ik weet het…de instructieprogramma’s voor KIKI lopen als een trein). Wie ergens heen wil, betaalt niet alleen de kosten voor de themabijeenkomst maar derft ook inkomsten omdat vervanging niet mogelijk is.

- De beschikbaarheid voor deskundigheidverwerving hangt samen met de krankzinnige eisen die de overheid voor gastouders stelt. Waar kinderopvang de kranten haalt omdat ‘de veiligheidsvoorschriften die n.a.v. de zaak Robert M.  zijn verscherpt, niet zijn ingevoerd’, blijft het stil bij de precies tegenovergestelde overheidsregels voor ‘oppassen’ en ‘gastouders’, beter gezegd ‘gastouder” want meervoud niet toegestaan. Waar de aanscherping van kinderopvang voor staat is het ‘vierogenbeleid’, met de verplichting dat iedere handeling van pedagogisch medewerkers controleerbaar is. Een belachelijke verplichting. Moeten twee leidsters op een groep samen een kind naar de wc brengen? Wie is er dan bij de groep. Moet de webcam wel of niet boven de aankleedtafel hangen? Voor gastouders geldt precies het tegenovergestelde! Een gastouder werkt in principe alleen. Alleen hij of zij die erkend is. Mocht een erkende gastmoeder naar de tandarts moeten dan kan dat alleen wanneer ze een erkende invaller kan vinden…en die zijn er nauwelijks want die hebben hun eigen gastkinderen.

- In de officiële discussies rond kinderopvang lijkt gastouderopvang welbewust niet genoemd te worden. Het heeft er alle schijn van dat de overheid gastouder opvang het liefst ziet verdwijnen. Nou ja op 10% na dan…

Daarmee lijken de actuele ontwikkelingen vol kwaliteitsvoornemens die voor veel kinderen positieve mogelijkheden kunnen bieden, ondergeschikt gemaakt aan de zwaarte van grote organisaties. Ja, in de afgelopen jaren zijn veel investeringen gedaan om prachtige kinderdagverblijven te bouwen, vol prachtig speelgoed, natuurrijke tuinen, pedagogische kwaliteitsmedewerkers en winstgevende ondernemingen. En ja die gebouwen lopen nu leeg, pedagogisch medewerkers worden met honderden tegelijk ontslagen, de verliezen zijn enorm. Het bereiken van organisaties waar veel mensen werken is zo veel makkelijker dan gastouders in gewone woonhuizen kunnen aanspreken. Ik weet het...ook ik ben zzp’er zonder opdrachten geworden. Kinderopvangorganisaties hebben nu wel iets anders aan hun hoofd dan deskundigheidsbevordering…helaas want meer zou ik ze willen leren doen met minder. Wat men zich, m.i., te weinig realiseert is dat de huidige ontwikkeling kansen biedt voor herijking. Geef naast kinderopvang in kinderdagverblijven, peuterzalen en buitenschoolseopvang aandacht aan de voordelen van kleinschalige opvang door gastouders. Buit de voordelen uit en werk de nadelen weg. Stel eisen, geef uitdaging en stel tijd en geld beschikbaar om gastouders aan kwaliteit te laten winnen.


Afdrukken  

Plaats reactie