Ik pleit voor:

een speelplein vol losse takken
touwen
boomschijven
een sloopauto!

Een plein waarop kinderen mogen stoeien en rennen.
Waar ze kunnen spelen met dingen die niets kosten, ooit iets gekost hebben maar nu niet meer of wel iets kosten maar niet van de schoolleverancier komen. [1]

'Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn.'  Is een uitspraak van Johan Cruijff

Helaas denken veel onderwijzers en ouders dat het speelkwartier nodig is om koffie te drinken. Tussen de middag prima te begeleiden door een vrijwillige ouder zonder enige specifieke kennis die verantwoordelijk wordt gesteld voor wat als het goed is lief, rustig verloopt.

Zeker op schoolpleinen mag en kan vaak erg weinig.

Niet rennen, niet voetballen, niet hangen, niet stoeien, niet uit het zicht spelen, niet gillen, niet op het hek…..de wat niet mag lijst is soms zo lang dat je je afvraagt wat nog wel mag; Rustig knikkeren, lief spelen, zachtjes praten en vooral niet zeuren. (Als grote mensen met elkaar staan te kletsen in plaats van te begeleiden, vooral niet storen.)

Onderwijzers, realiseren zich te weinig hoe nodig spelen voor leren is.Kinderen, moeten volgens onderzoek (al gedaan door prof. W.Bladergroen in 1965! en recent opnieuw door prof. dr Sieneke Goorhuis- Brouwer)  bewegen om daarna te kunnen stilzitten. Ze hebben bewegen nodig om te kunnen leren rekenen. Het ritme en de energie van bewegen, draagt bij aan het ritme waarmee en waardoor kinderen spreken. Kinderen moeten eigen invallen en initiatieven kunnen uitproberen om daarna informatie te kunnen opnemen en opdrachten te kunnen uitvoeren. blijkt ook uit onderzoek van o.a. dr. J. van Gils universiteit Leuven. Hij wijst op de nadelige gevolgen van te veel beperkingen en te vaak door volwasseen invullen van activiteiten. Kinderen leren sociale vaardigheden en krijgen zelfinzicht door samenspelen.

Prof.L.W. Tavecchio, universiteit Amsterdam, benadrukt dit belang in het bijzonder voor jongens. Jongens zijn anders dan meisjes. Ze hebben een ander lichaam, andere hormonen, hun hersenen werken anders en daardoor hun emoties, benadering, beleving en reacties. De verschillen in brein, lichaam en hormonen ontstaan bij conceptie en tijdens de zwangerschap. Wij hebben daar geen invloed op. We hebben wel invloed op de manier waarop we met jongens en meisjes omgaan.

Het nieuwe spelen houdt rekening met verschillen tussen kinderen.

We zullen ons meer dan ooit moeten realiseren dat je van jongens geen meisjes maakt en andersom, alleen omdat ons dit beter uitkomt. Ja, jongens zijn dikwijls drukker, brutaler, fysieker en ondeugender dan meisjes. Ze spelen het liefst buiten. Veel liever dan binnen. Dat komt door hun testosteron. Daardoor willen ze bewegen, kracht zetten, actie! Meisjes maken minder testosteron aan. Ze zijn over het algemeen rustiger. Ze houden van een klein speeloppervlak. Zij spelen wel graag binnen,  zittend aan tafel, op stoel/bank/kleed of ander beperkt oppervlak. Ze zijn meer emotioneel dan fysiek gericht, luisteren beter, stoeien minder en lijken aardiger. Met nadruk om lijken want o wat zijn ze vaak vilein en wat kunnen ze goed met onze emoties spelen.

Het testosteron geeft jongens kracht en energie waardoor jongens, meer dan meisjes behoefte hebben aan bewegen, inspanning en competitie in fysiek vaststellen van pikorde. Door lang stilzitten, bouwt het testosteron zich op en heeft een uitlaatklep nodig. Wanneer deze ontbreekt, worden jongens suf, kunnen ze minder informatie opnemen en zich minder goed concentreren op uitvoering van opdrachten, volgens onderzoek van Tavecchio. Juist daarom is de uitlaatklep van een speelkwartier, ook tussendemiddag, nodig. Continueroosters kunnen nadelige gevolgen hebben wanneer daardoor kinderen geen onderbreking meer krijgen van hun lesprogramma. Even rennen, stoeien, fysiek spelen is nodig om daarna weer te kunnen stilzitten, luisteren, nadenken.

Veel begeleiders noemen alles met een beetje uitdaging te  snel gevaarlijk of lastig.”Pas op als je zo blijft rennen, val je straks’! Vallen kan pijn doen. We willen het liefst kinderen groot laten worden zonder vallen waarna ze moeite moeten doen om op te staan. Deze wens is niet alleen liefdevol. Ze is ook ingegeven door verantwoording en aansprakelijkheid. Want tegen een ouder een vieze of blauwe plek moeten verklaren, staat voor veel begeleiders zo ongeveer gelijk aan een schuldbekentenis van onverantwoorde onoplettendheid. Stoeien mag ook niet want lijkt op vechten en dat is niet aardig. We willen kinderen lief laten zijn voor elkaar. Dat jongens fysieke competitie nodig hebben voor de bepaling van hun rol in de groep kunnen velen van ons zich niet voorstellen. We realiseren ons te weinig dat jongens geen trauma oplopen van een stoeipartij zonder boosheid. Op te veel scholen is het verboden om elkaar aan te raken. En van oorlog houden we ook niet, dus niet pauwpauwen. Speelpleinen zien we graag veilig, overzichtelijk , vredelievend en hufterproof.

Ons toenemende besef van verschillen tussen kinderen moet leiden tot nieuwe normen. We moeten toegeven dat gelijk behandelen haaks staat op de erkenning van verschillen. We zullen onze aanpak moeten veranderen…met gevolgen voor wat mag en kan ook op het schoolplein.

Ons voortschrijdend inzicht vereist een passende vertaling naar de praktijk. Zoals eind vorige eeuw meisjes en vrouwen meer ruimte kregen, zo staan we nu voor de opgave jongens, jongens te laten zijn (en jongensachtige meisjes tellen mee).

In de praktijk betekent dit dapper pleiten voor risico op plekken waar verantwoording, aansprakelijkheid, zorgplicht en veiligheid tot nu toe het zwaarste wegen.
Anders omgaan met jongensgedrag
Meer ruimte voor jongens
Ander speelgoed

Ik pleit voor speelse materialen waar veel ( vrouwelijke ) begeleiders niets van weten (techniek) of weinig voor voelen (lawaai, beweging, experimenten).
Bijvoorbeeld:

  • vergrootglazen en magneten voor onderzoek,
  • mogelijkheden voor het uitproberen van technieken (fietsreparatie).
  • uitnodigen tot competitie waarin de snelste, sterkste, slimste in wisselende pikorde acceptatie ‘verdienen’.
  • een echt stuur van een echte auto in plaats van een speelgoedstuur.
  • bakstenen in de zandbak, met planken en afzetlinten, in plaats van zandvormpjes.
  • planken, boomstammen, tonnen en touwen voor het maken van constructies met
  • zagen, spijkers en hamers.

Waarom heb ik nog nooit een bouwdorp op een schoolplein gezien? 


[1] Zie lijsten werkwoorden, beroepen en voorwerpen in de Speelwijzer, Spelen kan met alles…

 


Afdrukken  

Reacties   

0 # kok van der meer 04-08-2014 15:39
dag Marianne,
jouw term HNB (Het NIeuwe Buitenspelen) is al eerder gebruikt; bij de SKB (Kinderopvang Barendrecht). Bij mijn weten heeft dat geresulteerd in het schilderen van tunnels in de wijk omdat die er zo somber uitzagen. HNB was daar meer gericht op vergroten van de ruimte (zonder toezicht de buurt in) en vertrouwen in kinderen. Mooie aanvulling. Zij gingen samen met de kinderen de buurt verkennen: waar kun je goed buitenspelen, waar is het al dan niet veilig en wat kunnen we daaraan doen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie