Waar ik over spreek en schrijf draait altijd om spelen en speelgoed waarbij de onderwerpen voortdurend veranderen. De aandachtspunten komen mee met de actualiteit en verdwijnen vaak weer om in een nieuwe vorm terug te komen. De discussie of Barbie het emancipatieproces verstoorde verdween, maar de discussie rond Furby laaide weer op. (Zie het blog…Furby is niet stout…Furby doet stout).

 

Ons verlangen naar veiligheid rond spelen, verandert langzaam van toon. Steeds meer mensen zien waarde van risico. Op ouderavonden leidde ik leuke discussies met weging van voor/ nadelen van gedrag en mogelijkheden. Ze resulteerden in weloverwogen meningen over wat mag en kan, waarvan spelende kinderen profiteerden. Zelfs het veiligheidsinstituut trok bij mij aan de bel omdat ook zij in zien hoe alle pijlen gericht op veiligheid angst stimuleert en ontwikkeling van kinderen beperkt tot beschadigen kan. Mijn kreet; ieder kind heeft recht op een eigen bult’, blijft werk geven.

Ons verlangen naar zekerheden, gecombineerd met aansprakelijkheid en grote verantwoording, stond afgelopen jaar haaks op de toename van groene speelruimte. De alleluja verhalen over spelen in modder, klimmen in bomen en vangen van kikkervisjes, stonden in schril contract met klagende ouders, overwerkte begeleiders en vies weer. In het najaar gaf ik een nieuwe cursus; De nadelen van groen. Ik verklap hier maar dat ik pleit van waterdichte overalls en vooral eerst visievorming bij begeleiders en ouders voor je kinderen een oergevoel gunt. In 2016 zal ik voor Logavak weer twee cursussen organiseren. Ook hiervoor aandacht op 30 januari op de Kindvak.

Mijn pleidooi voor onzekerheden kreeg in het afgelopen jaar vorm in presentaties en artikelen over letterlijke en figuurlijke ruimte om te spelen. Daar horen tijd vrij maken voor spelen (kaïrostijd…tijd om zelf invulling te geven aan….Zie blog pleidooi voor kaïros tijd) als meer doen met minder ( in bijna alle blogs in het afgelopen jaar wel ter sprake gekomen) en speelgoed met mogelijkheden om daar zelf iets bij te kunnen verzinnen. (o.a. in blog; speelgoed waar ze niet om vragen, maar wel nodig hebben). In het afgelopen jaar kreeg deze benadering ook aandacht voor buiten spelen. ‘Wat een kind met een schommel doet, is beter te voorspellen dan wat het met een touw doet; blog; het nieuwe spelen). Wordt vervolgd.

Pleiten voor de waarde van spelen heeft veel invalshoeken, vaak tegen de stroom in. Tegenwoordig willen we de snelste weg volgen, ook bij ontwikkeling. Bij iedere vastgestelde vertraging, worden snellere routes bedacht. VVE programma’s, zijn hiermee verworden tot keurslijven voor pedagogisch medewerkers. Te vaak verkiezen ze voor geprogrammeerde programma’s, boven eigen ideeën. Al weet de programmamaker niets van de groep en de actuele lokale mogelijkheden, en al wijzen onderzoeken al veertig jaar uit dat de methodieken niet het effect hebben dat ze beogen. In januari beginnen met het thema winter, koud of niet. Spelen is dit niet meer te noemen. Bij spelen gaat het om het proces, om het dwalen, het vinden van eigen mogelijkheden. Natuurlijk kan het liggen aan de FB groepen die ik beheer (Gastouders, Kinderopvang en Speelotheken), maar de aandacht voor dit spelen lijkt te groeien…de tegenkrachten voor methodieken voor peuters en school voor kleuters lijken sterker te worden. Jammer dat de subsidiegevers zich blijven richten op VVE stimuleringsprogramma’s, in plaats van op spelen. Zie blog “nieuwe onderzoeken bepleiten spelen) Ik blijf stoken in aannames.

Schijf van 5

Het hulpmiddel voor ‘meer doen dan alleen met taal’ kreeg in het afgelopen jaar een echte poster. Lucas Schansman gaf mijn schijf van vijf voor spelen en speelgoed, een nieuwe vormgeving. Alle deelnemers aan mijn cursussen kregen er een. Hij is te bestellen voor € 2,50.

Ze werd symbool voor de door mij gewenste geïntegreerde ontwikkeling waarbij creativiteit invloed heeft op – en geeft aan- bewegen, in samenwerking met breinontwikkeling voor kennen en kunnen, die bijdragen aan het hebben van een plan en logisch inzicht passend bij het constructie vermogen waar geen ontwikkeling zonder kan en waar sociale vaardigheden veel aan kunnen toevoegen. De schijf bestaat uit vijf ontwikkelingsfactoren, is te gebruiken op vijf manieren en toe te passen voor vijf speelse inspiratiebronnen. Het bijbehorende inspiratieblok helpt bij het gewend raken aan een inspiratiestructuur waarmee speelse mogelijkheden zichtbaar worden. Op de Kindvak 30 januari 2016 in een van de drie inleidingen en deze site meer informatie.

Nieuwe media geven nieuwe speelvormen…maar de kenmerken van spelen blijven hetzelfde. In de afgelopen twee jaar is de informatie over nieuwe speelvormen eindelijk meer gericht op inhoud met speelwaarde dan op vormgeving en technische mogelijkheden. Soms lijkt dit bijna tegenstrijdig. Want ja peuters kunnen heel goed swipen. Daarmee verandert hun spelen maar dit zegt niets over hoe zij zich ontwikkelen. Hoe en waarmee ontwikkelingsfases doorlopen worden, verandert voortdurend, maar de ontwikkelingsfase op zich verandert niet. Rond een jaar leren lopen, rond het tweede praten en rond het derde sorteren/selecteren. Komend jaar mag ik opnieuw jurylid zijn bij de Media Ukkie verkiezing van de beste Apps voor 0-6 jarigen. Mijn invalshoek op Mediawijsheid blijft….Wat is de speelwaarde?

 

Tot slot; een voornemen waar niet iedereen blij mee zal zijn….Zelfs ik niet.

Voor gratis presentaties wil ik mij niet meer lenen!

Ja, ik spreek graag voor een groep. Ja, ik vind het fijn dat u mijn informatie zinnig vindt en mijn presentatie leuk…en ja daar komt vaak veel volk op af waarmee uw manifestatie kleur en kwaliteit krijgt….Maar ik kan en wil het mij niet meer veroorloven dit gratis te doen. Nee, het heeft nooit aantoonbaar opdrachten ingeleverd. Integendeel…We hebben u daar en daar al gehoord …hoor ik vaker. Bij de uitnodigingen waar ik in de afgelopen jaren voor het goede doel, wel op in ging werd de zalenhuur en de catering netjes betaald, terecht, maar ik sta daar ook mijn vak uit te oefenen. Met een fles wijn thuiskomen, lijkt leuk maar ik voel me steeds weer ondergewaardeerd. Meer was het niet waard. Minder dan de broodjesverkoper kreeg voor zijn geleverde waar. Ik wil dit laatste waarschijnlijk laatste jaar van mijn werkzame leven waardevol afsluiten.

Ik wens u spelen toe en dat we elkaar mogen versterken! Graag tot ziens.

Afdrukken  

Plaats reactie