Ik ben ambassadeur van de speelotheken aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Speelotheken.
Deze vereniging heeft ongeveer tweehonderd leden. Iets meer geloof ik. Voor de juiste aantallen verwijs ik met liefde naar www.speelotheken.nl, maar ook daar kijkt men niet op een meer of minder. Het is namelijk lastig tellen. Soms zitten onder een overkoepelende stichting, meerdere speelotheken, in iedere wijk een. In Amsterdam bijvoorbeeld. Volgens de statuten mogen alleen speelotheken, per locatie, lid worden maar dit is niet iedereen duidelijk te maken. Daar staat tegenover dat ieder jaar meer speelotheken de deuren sluiten in plaats van openen. Jammer, want speelotheken hebben een functie waar ik volledig achter sta. Speelotheken dragen bij aan ontwikkeling van kinderen door kinderen in de gelegenheid te stellen te spelen met passende en verantwoorde speelse middelen. Speelotheken stimuleren betrokkenheid van volwassenen bij spelen door het geven van indirecte informatie over speelgoed. Speelgoed is het visitekaartje van iedere opvoeding. Toon mij uw speelgoedkast en ik zeg u wat u van uw kinderen verwacht. Speelotheken dragen bij aan positieve verwachtingen.... Bestuurders met speelotheken in hun gemeente mogen zich gelukkig prijzen en dienen te zorgen dat deze instellingen goed gebruikt kunnen worden....niet alleen door ouders, ook door scholen, 'wachtkamerhouders', centra voor jeugd en gezin, ouderenorganisaties, buurthuizen en sportclubs met bso activiteiten.

Speelotheken aangesloten bij de VSN, dragen de waarde van spelen uit en stimuleren betrokkenheid bij kinderen van ouders, grootouders en begeleiders van kinderen. Dit is meer, veel meer, dan speelgoed uitlenen om het niet te hoeven kopen. Speelotheken werken zonder drempels. Iedereen is welkom. Speelotheken zijn nadrukkelijk niet uitsluitend bedoeld voor kinderen met een beperking, achterstand, schaduw of manco. Ja natuurlijk zijn er speelotheken binnen instellingen met meer aangepast speelgoed dan hun zusjes buiten instellingen, maar alle speelotheken zijn toegankelijk voor alle kinderen, hun ouders, grootouders en wie maar mee wil. Ze zijn overal te vinden, vaak in of bij bibliotheken Centra voor jeugd en Gezin, in brede scholen en in wijkcentra.

Speelotheken vertegenwoordigen geen specifieke kennis. De meeste speelotheken worden gerund door vrijwilligers. Wanneer een speelotheek is aangesloten bij de Vereniging voor Speelotheken krijgen vrijwilligers de gelegenheid om cursussen te volgen. Hier wordt nadrukkelijk gewerkt aan kwaliteit, maar zonder de illusie te koesteren de wijsheid van het goede antwoord te kunnen bieden. Speelotheken zijn net als bibliotheken immers plekken waar men op zoek kan gaan om zelf de antwoorden te vinden. Niet in boeken zoals in een biblitheek, maar in speelgoed. Speelotheken willen goede kwaliteit bieden, dat wil zeggen speelgoed met speelse waarde, verantwoord gemaakt vanuit pedagogisch perspectief. Het zijn geen commerciele instellingen gericht op trends en rages. Speelotheken zijn gericht op het geven van informatie, bijvoorbeeld over soorten, moeilijkheid en speelse middelen. Speelotheken hebben niet alles en willen dit ook niet. Maar wat ze hebben daar moet iets over te vertellen zijn omdat daar weloverwogen voor gekozen is. Wie binnen loopt in een speelotheek ziet veel heel veel speelgoed. Vaak prachtig en bijzonder, naast bekend maar altijd goed en leuk, voor alle leeftijden. Dit doet van zelf denken aan het kind waarvoor je zoekt. Wat is dat er voor een? Meisje, jongen, leeftijd, aard, interesses, mogelijkheden? Allemaal vragen die de bezoeker het beste zelf kan beantwoorden. Wat bij dit kind dat men voor ogen heeft kan passen, is uit te proberen door speelgoed te lenen. Juist nu, voor Sinterklaas.

Want misschien heeft uw (klein)kind wel niets met LEGO en meer met K'nex of Mecano, of Kapla, Mobilo, Qlique of hoe de constructiesystemen ook moge heten. En aan welke moeilijkheid in spelletjes iemand toe is, kan spelenderwijs duidelijk worden. In een speelotheek mag iedereen overal met de handen aan zitten, iedere doos open maken, alles proberen. Het geleende wordt thuis bespeeld.

Lenen kost maar weinig in verhouding tot de verkoopsprijs. Te weinig,naar mijn idee maar dat is een strijd die ik binnen de vereniging voer. De medewerkers zijn vaak al te idealistisch en enthousiast voor het goede doel. Zich voor goede daden kostendekkend te laten betalen lijkt nog op vloeken in de kerk. Dat is mijn strijd maar als u bereid bent mee te denken, ben ik u dankbaar voor het onderstrepen van dit belang voor spelen. Te veel speelotheken moeten hun deuren sluiten omdat ze het financieel niet redden, eenvoudig omdat ze de kosten niet durven te vragen die de nering vereist.
Na het lenen leveren succes en teleurstelling informatie op over dat ene speciale kind waar u voor zocht. Een kind is pas bijzonder wanneer het niets bijzonders is. Hoe bijzonder een kind is blijkt uit wat hij kan en wil. En daarmee bedoel ik niet zijn verlanglijstje voor Sinterklaas. Want zo'n lijst geeft verwarring. Wat kinderen willen hebben is vaak totaal anders dan waarmee ze goed kunnen spelen. Net zoals ze patat willen eten, maar doperwtjes lekker en gezond zijn. Een speelotheek kan helpen om een beter beeld van aard, interesses en mogelijkheden te krijgen waarmee gericht en persoonlijk gekozen kan worden voor prachtige sinterklaascadeau's. Misschien kiest u als bezoeker van een speelotheek tgv Sinterklaas iets prachtigs moois maar onverantwoords, omdat de speelotheek het hele jaar door voor verantwoorde variaties en aanvullingen kan zorgen.

Of u kiest weloverwogen voor dat ene waar u zonder de kennismaking in de speelotheek nooit naar op zoek zou zijn gegaan, misschien wat duurder dan u van plan was, maar ach liever een ding goed dan drie dingen voor een week. Hoe het ook zij, speelotheken dragen bij aan uw pedagogische beleving van het ouderschap en aan het verantwoord speelplezier van kinderen. Natuurlijk zijn jongeren welkom voor het lenen van spelletjes tijdens 'bezinningsweekenden', ouderen voor puzzels en ooms en tantes en grootouders voor logeerpartijen. Gelukkig maar want, en dit is nieuws, bij die allerlaatste categorie mag ik mij volgend jaar scharen!
Wilt u weten of er in uw buurt een speelotheek is, kijk dan op www.speelotheken.nl en toets uw postcode in. U krijgt dan de dichtstbijzijnde locatie die lid is van de vereniging te zien.

 


Afdrukken  

Plaats reactie