Gespreksstof

In de dagelijkse praktijk van het Adviesbureau, komen nieuwe onderwerpen o.a. via vragen binnen. Opmerkingen van ouders, spelbegeleidsters, speel-o-theken, kinderopvang, instanties, ontwerpers en overheden geven inspiratie voor het zoeken naar antwoorden.  Om een indruk te geven wat speelt rond spelen volgt hier, in willekeurige volgorde van belangrijkheid, stof tot nadenken. Meer is mogelijk. Schroom niet een nieuwe vraag in te sturen.

 

 • Wat doen we met die leuke rage?
 • Kunnen baby's zich vervelen?
 • Lappen, oude kleding of gekochte verkleedkleren?
 • Hebben we het goede speelgoed of missen we nog iets?
 • Wat is een goede pop?
 • Het ideale kind lijkt het kind te zijn waar je geen kind aan hebt. Hoe krijg je dat?
 • Hoe weet je of iets veilig is?
 • Wel of geen speelhoeken in de onderbouw?
 • Bits, graphics, levels en iconen. Past dat in de kinderopvang?
 • Wat is nieuw!
 • Wat is het verschil tussen speelgoed, speelse middelen, speelse aanleidingen en speeltoestellen?
 • Wat hebben ze aan dat speelgoed?
 • Als kinderen inspraak hebben, krijgen ze dan hun zin?
 • Wanneer spelen ze nou met blokken?
 • Speelgoed geven of zelf laten pakken?
 • Hoe en waarmee hou je de kinderen bezig in de vakantie?
 • Aanschafbeleid: Veel voor weinig of weinig voor veel?
 • Wat heb je aan de schijf van vijf?
 • Wat is het verschil tussen keurmerken en markeringen?
 • Moeten alle kinderen ermee willen spelen?
 • Speelgoed lenen, uitwisselen, zelf maken, samen kopen of......?
 • wat doen we met kinderen in de bovenbouwleeftijd?
 • Hoe vaak spelen ze daar nou mee?
 • Moet je alles maar goedvinden wat ze met speelgoed doen?
 • Kunnen ze daarmee omgaan, zonder leidster?
 • Past dat speelhuis in ons speelbeleid?
 • Hoe weten we of 't veilig is?
 • Moet een kind altijd spelen?
 • Figuurlijk de ruimte geven. Hoe gaat dat?
 • Wat is noodzaak, wat is luxe?
 • Is een computer voor peuters nodig?
 • Welk speelgoed is goed voor vijf minuten?
 • Een kind dat nooit wil puzzelen, is dat erg?
 • Blank hout...pedagogisch verantwoord. Maar de kinderen houden van kleur!
 • Hoe help je een kind kiezen?
 • Kunnen kinderen wel zelf kiezen?
  trommelaar Vigo
 • Moeten we met een kind spelen of juist niet?
 • Wat kun je allemaal doen met kleurplaten?
 • Hoe maak je een speelgoedplanning?
 • Zijn er spelletjes voor dreumessen?
 • Waarom winnen kinderen altijd bij Memory?
 • Waar moeten we opletten bij de aanschaf?
 • Hoe weet je nou of ze goed spelen....en of het beter kan?
 • Wat is VVE?
 • Wat is leuk voor een baby?
 • Hoe vul je een thema?
 • Rauwers, douwers, bouwers, schouwers?
 • Wat moet je met een kind dat nooit alleen wil spelen?
 • Welk speelgoed kiezen we?
 • Spelen normale volwassenen nog?
 • Kan een kind pedagogisch verantwoord speelgoed niet leuk vinden?
 • Wat vinden deze kinderen leuk?
 • Mogen kinderen met pistooltjes spelen?
 • Moeten we computers aanschaffen voor de buitenschoolse opvang?
 • Hoort televisie kijken bij het spelen?
 • Is wat ze vragen, het beste om te geven?
 • Waarom spelen kinderen soms zo kort met nieuw speelgoed?
 • Bestaan er gezelschapsspelletjes waarmee een kind alleen kan spelen?
 • Wat doe je met spelers die niet tegen hun verlies kunnen?
 • Hoe houden we spelen leuk?
 • Waarom heet blank houten speelgoed goed te zijn?
 • Waarom vindt het ene kind iets leuker dan het andere?
 • Wat heb je voor een kind van vier?
 • Spelen jongens anders dan meisjes?
 • Hoort slopen bij spelen?
 • Is speelgoed verwennerij?
 • Wat is het speelgoed van het jaar?
 • Spelen allochtonen kinderen anders?
 • Wat mag en kan met speelgoed?

 

 

"Nooit gedacht dat dit onderwerp zo boeiend en veelzijdig was".

Reactie van een ouder


Afdrukken