Introductie

Adviesbureau Spelen en Speelgoed startte in september 1998 vanuit een initiatief van Marianne de Valck.

Marianne de Valck: gespecialiseerd in het geven van onafhankelijke informatie over spelen en speelgoed vanuit een pedagogische achtergrond.

CV

Na de kleuterleidstersopleiding st. Lucia in Rotterdam 1967, in 1968 hoofdakte in Meppel omdat ik in Steenwijk, vanuit Sociaal Cultureel Werk peuterspeelzalen opstartte. Het waren mijn eerste ervaringen  met speelgoed kiezen en begeleiders introduceren. Mijn interesse voor pedagogiek /ontwikkelingspsychologie combineer ik sindsdien met schrijven. Na een opleiding tijdschriftenjournalistiek bij de VNU in Haarlem, vanaf 1972 redacteur met specialisatie 'spelen en speelgoed' bij het maandblad Ouders van Nu. Na  juni 1975 ook voor andere media zoals voor onderwijs, opvoed- en speelgoedvakbladen. Ik initieerde nieuwsbladen van bij kinderen betrokken organisaties en was redacteur voor onder andere speelotheken (Toy Toy), NVP (Wereldkinderen), st. Ethiopia (Duet). De specialisatie om informatie te verzorgen over spelen vanuit pedagogisch perspectief, leidde tot veel verschillende aktiviteiten. Met name inleidingen op ouderavonden, adviseringen en themabijeenkomsten voor ouders, leveranciers, onderwijs ,(peuterspeelzaal)leidsters en kinderopvang en tot oprichting van - en adviseringen voor- speelotheken.

Speelotheken

Speelotheek Harlekijn startte ik in Hoogland op 7 augustus 1975. Hieruit volgde een bestuursfunctie bij Stichting Speelotheken Nederland, tot aan de fusie met de Stichting Kind en Opvoedingsvoorlichting, resulterend in Stichting Spel en Opvoedingsvoorlichting. Deze verdween in de jaren '80 uit de meeste provincies, waardoor speelotheken geen bindende organisatie meer hadden. In 2001 nam ik het initiatief voor de Vereniging van Speelotheken Nederland, nu voor ongeveer 200 speelotheken, aangesloten bij de European Toy Library Association. Doel is  naast belangenbehartiging, stimulering van deskundigheid. Sinds 2007 ben ik oud voorzitter, erelid en ambassadeur. Zie www.speelotheken.nl

In 2002 'revitaliseerde' ik de Nationale Speelraad (gestart in 1965 onder leiding van prof. W. Bladergroen), tegenwoordig opgegaan in Platform Ruimte voor de Jeugd. De bedoeling blijft om betrokkenen en deskundigen vanuit verschillende werkvelden rondom spelen met elkaar te verbinden. Zie www.ruimtevoordejeugd.nl

Publiceren
Ik publiceer ruim vijf en dertig jaar als gespecialiseerd speelgoedjournaliste in vakbladen, kranten, tijdschriften. De titels van mijn boeken vindt u onder de link publicaties. Daarnaast werkte ik van 1980 tot 1998 (de start van het Adviesbureau) als journalist/redacteur bij (regionale) kranten en radioprogramma's. Twee maal werd mij een Nederlandse Nieuwsblad Persprijs toegekend voor respectievelijk een kinderrubriek met actueelnieuws voor kinderen en een seniorenserie en nog een als teamlid voor een serie publicaties over Leusden. Ik schreef graag 'portretten'op basis van intensieve interviews, regionale achtergrondinformatie en verhalen voor en over kinderen. Dit werk mis ik.

Voor eigen huis ontwikkelde diensten

Niet alleen leren zien maar daar ook iets mee kunnen doen, is mijn intentie. Door structuren en handvatten aan te reiken wil ik ontwikkelde visies in praktijk helpen omzetten. Bijvoorbeeld met mijn observatie- inspiratie methode voor pedagogisch medewerkers waarmee snel, praktisch en duidelijk, op speelbehoeften is aan te sluiten. Themabijeenkomsten, congresbijdragen en cursussen worden op maat samengesteld met behulp van aandachtspunten en actuele informatie, door de opdrachtgevers geopperd en-of te vinden op deze site.

Voor kinderopvang  werden zes cursussen met curriculeum ontwikkeld met certificatie van Bureau Kwaliteitszorg Kinderopvang, welke voor BKK subsidie in aanmerking komen. Daarnaast 35 lesmodules. Hier horen opdrachten en in eigen ontwikkelde structuren bij. Bijvoorbeeld de schijf van vijf en de speelgoedscan. Meer informatie over de schijf van vijf, elders op deze site.

De speelgoedscan is een helder middel waarmee speelvisie is om te zetten in aanschafbeleid. Ze geeft een organisatie duidelijke criteria met handvatten voor  kwaliteit, hoeveelheid en  gebruik van materialen, met financiele, organisatorische en pedagogische voordelen.

Met pedagogisch advies onderbouw ik onder andere ontwerpen en uitvoering van speelgoed en (natuurlijke) speelplekken. Recente opdrachten staan op deze site genoemd.

Inspireren wil ik en kan ik. Ik ben een  regelmatig gevraagd spreker op congressen, gastcolleges en ouderavonden, waar ik actuele informatie helder, herkenbaar, kritisch met humor kan overbrengen.

In mijn weblog, verbonden aan deze site, staan persoonlijke invalshoeken. 

Mijn bureau blijft diensten ontwikkelen voor organisatorische en professionele uitbreiding  van de intenties om door middel van onafhankelijk informatie aan ouders, opvoeders en betrokkenen bij spelen en speelgoed,  inzicht te bieden in het plezier en de zin van spelen, waarbij speelgoed wel of niet belangrijk kan zijn.

 

2796 wpm hires

Kortom:

Het adviesbureau Spelen en Speelgoed biedt:

 • Actuele informatie over speelgoed, vanuit pedagogisch perspectief, zonder speelgoed voor te schrijven of te verkopen
 • Onafhankelijke informatie aan ouders, vrijwilligers en professionals
 • Inspirerende spreker voor deskundigheidsbevordering rond spelen en speelgoed door inleidingen, themabijeenkomsten, studiedagen en cursussen
 • Inzicht, vorming, structuur en toetsing van speelvisie binnen organisaties
 • Onafhankelijke speelwaarde beoordelingen voor speelgoed/speelruimte ontwerpers,- fabrikanten en –importeurs
 • Deskundige beoordeling van speelgoed/speelruimte-ontwerpen door scans en speelsporenonderzoeken

Voor:

 • Ouders op ouderavonden en in de media: "Speelgoed als visitekaartje van de opvoeding"
 • Vrijwilligers in speel-o-theken en speelprojecten: "Spelen leuk houden is spelen waarde geven"
 • Overblijf en TSO: "Goed spelen = voorwaarde voor leren".
 • Cursisten en studenten: "Speelgoed en spelen met speelwaarde geeft waarde aan begeleider"
 • Pedagogisch medewerkers van 0 - 12 jaar: "Jij bepaalt wat mag en kan'.
 • Organisaties met (te ontwikkelen) speelvisie: "Speelvisie kleurt het pedagogisch werkplan"
 • Speelgoedfabrikanten/speelruimteontwerpers: "Concepten beoordelen"

 

Het bureau verkoopt geen andere diensten dan de in eigen huis ontwikkelde.
Alle presentaties, cursussen en scans worden gegeven op een door u aan te geven locatie.

Veel is mogelijk. Vraag.

Marianne de Valck maakt deel uit van het kennisplatform  Ruimte voor de Jeugd en is ambassadeur van de Vereniging Speelotheken Nederland.

 


Afdrukken