Aandacht voor Spelen - Uitverkocht


Aandacht voor Spelen

Jouw persoonlijke overtuiging als een pedagogisch medewerker is belangrijk. Hoe jij je vak beleeft, werkt door in je uitstraling, in de inrichting van je lokaal en in je waardering voor de kinderen. Hoe jij als pedagogisch medewerker over jezelf denkt, bepaalt mede de kansen die je ziet. Kansen om te benutten in de samenwerking met je collega’s, maar ook de kansen die je ziet bij de kinderen om goed te spelen. Kortom: dát wat de kwaliteit van je werk uitmaakt.
Aandacht voor spelen biedt de pedagogisch medewerker handvatten voor vragen als:

- Wat kun jij doen en laten om spelen leuk en goed te laten zijn?
- Wat is de invloed van jouw houding?
- Wat stoort en wat stimuleert?
- Hoe werkt jouw uitstraling door in de inrichting van ruimte, de keuze van speelgoed, het omgaan met kinderen?

Dit boek is geschreven voor pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven (KO) en buitenschoolse opvang (BSO) en stagiaires van PW3-opleidingen kinderopvang en bij nascholing voor pedagogisch medewerkers. Marianne de Valck geeft onafhankelijke informatie over spelen en speelgoed vanuit pedagogisch perspectief.

INHOUD

H 1 Spelen heeft zorg nodig
H 2 Go in Flow
H 3 Wat voor soort p'mer ben je / wil je zijn?
H 4 Uitstraling
H 5 Jij en je collega's
H 6 Het lokaal... jouw koninkrijk
H 7 Aandachtspunten voor aandacht
H 8 De uitdaging
H 9 Inspireren en anticiperen
H 10 Een kind is pas bijzonder ...

 

  Klik hier om naar een webpagina te gaan waar alle opdrachten uit het boek te downloaden zijn.

 

Helaas is dit boek compleet uitverkocht. Suggestie: mogelijk kunt u via een bibliotheek of een tweedehands boekwinkel nog aan een exemplaar komen.


Afdrukken