Boos! Want nee, aandacht voor spelen is geen luxe

De frustratie is groot. Ik dacht echt dat het misverstand was opgelost. Langzaam maar zeker begint ‘iedereen’ te begrijpen hoe belangrijk spelen voor (brein)ontwikkeling en leren is,... dacht ik.

Hoe naïef kan ik zijn! Wel nee! Bij onze zoektocht naar mensen die een ITLA congres over spelen, in mei 2017, willen steunen, lopen we steeds weer tegen dezelfde verbazing op.

 

logoColorPNG omgezetAandacht voor spelen?! Dat is toch een luxe probleem in een tijd waar zoveel noodzaak ontbreekt! Ja, aandacht voor kansarme kinderen, vluchtelingen, veiligheid in en om eigen huis, ordening in openbare ruimte en vernieuwend onderwijs zijn allemaal belangrijk! We moeten ons inzetten voor eerste zorg, hulpverlening, kwalitatieve verbeteringen en minder achterstanden….En laat spelen daar nu juist een belangrijke rol bij kunnen spelen; letterlijk! Spelen is noodzaak!

Ja, wij weten van taalachterstanden, gebrek aan integratie, armoede, emotionele problemen bij kinderen in moeilijke situaties en schending van kinderrechten… en hoe daar spelen kan helpen. Spelen helpt kinderen emotioneel, motorisch, cognitief, creatief en sociaal! Het recht op spelen is niet voor niets een van de rechten van een kind, vastgelegd in het VN Kinderrechtenverdrag.

Spelen is meer dan vrijetijdsbesteding. Spelen maakt ontwikkeling mogelijk. Door te spelen kunnen kinderen hun weg (her)vinden. Spelen is therapeutisch. Spelen is de enige ontwikkelingsweg voor kinderen. Daar kan geen zorgverlener tegen op. Veel is  voor spelen niet nodig. Spelen is niet duur. Speelgoed hoeft niet duur te zijn. Spelen is wel waardevol. Simpele voor de hand liggende, altijd aanwezige, dingen hebben veel speelwaarde. Nodig zijn alleen inspiratie, uitdaging en mogen spelen. Wij maken mogelijk. Hoe? Daar is kennis van kinderen, van spelen en over wat wij kunnen doen, voor nodig. Daar hoort kennis kunnen maken bij met de nieuwste inzichten op wat helpen kan.. Daarvoor is het International Toy Library Association congres over spelen bedoeld, nodig en interessant.

Zijn volwassenen alleen geïnteresseerd als er achterstanden bij kinderen zijn vastgesteld, problemen gerezen zijn! Of willen we aandacht geven aan het belang van spelen voor ontwikkeling, voor het te laat is…en uiteraard ook als het te laat is. Spelen is noodzaak.

Kinderen spelen omdat en zo lang, het leuk is om te spelen.

Is dat het probleem?! Kan iets wat leuk gevonden wordt, nooit belangrijk zijn? Zijn we zo doordrongen dat alles wat we lekker vinden om te doen, slecht voor ons is….En alleen mag op therapeutische basis! Willen we alleen investeren in ellende? Niet in plezier? 

Moeten we  minder waarde en meer dreigementen benoemen! Wijzen op het groeiend aantal achterstanden bij kinderen, in aantal en diepte! Benadrukken hoe het komt dat jongens het tegenwoordig slechter doen dan meisjes? Hoe andere culturen, anders spelen en integratie door spelen nodig is. Moeten we verwijzen naar de discussies in onderbouw over spelen en leren, discussies in kinderopvang over spelen en vve programma, bij gemeentes over spelen en participatie tegenover de WAS wetgeving, over de zorgen over kinderen die niet buiten spelen of waarvoor alles te veilig wordt. Moeten we de nadruk leggen op de gevaren van slechtziende kinderen, angstige kinderen of wereldvreemde kinderen die niet weten hoe je in een boom klimt? 

Vertalen we nog steeds ‘vrij spelen’ in ‘niets beters te doen hebben ’ (Wat overigens waar is, want vrij spelen is het beste wat een kind doen kan….Er is niets beters voor holistische ontwikkeling waarin motoriek, sociale beleving, brein en cognitie en creativiteit samenkomen dan vrij spelen). Vormen al die leerkrachten in de onderbouw die voortdurend pleiten voor meer speels aanbod in de onderbouw, alle begeleiders in kinderopvang die pleiten voor meer (buiten) spelen, nog steeds een minderheid tegenover volwassenen die kinderen zo vroeg mogelijk letters willen aanbieden, buiten spelen maar een vieze bedoening vinden en nieuwe media kritiekloos omarmen omdat kinderen niets liever willen?

Ik weiger dit niet geloven.

Op het congres willen we aandacht geven aan het belang van spelen voor goede breinontwikkeling, aan het belang van risico voor goed spelen en de mogelijkheden van nieuwe media...en meer. We willen deelnemers uit 66 landen laten zien hoe wij in Nederland kinderen laten spelen (Wie nog adressen voor leuke excursies heeft in de omgeving van Leiden, mag zich melden). We willen minimaal 300 deelnemers inspireren met creatieve workshops, discussies en bijzonder speelgoed. Wij willen op een positieve manier aandacht vragen voor waarde en mogelijkheden van spelen en speelgoed. Ons motto is dan ook “Play, open your World” 

Laat dit ook een beetje mogen gelden voor mensen die zich uitsluitend willen bezig houden met waar het misgaat. Help ons het mogelijk te maken!

Het ITLA congres 11-12-13-14 mei 2017 in Leiden, georganiseerd door de Vereniging Speelotheken Nederland kan alle steun gebruiken. Een goed idee kan deuren openen. Mail me.


Afdrukken  

Plaats reactie