Om te kunnen spelen…..

moet het kunnen en mogen.

Wij maken mogelijk. Wij bepalen wat kan en mag.

Onze aandacht wordt bepaald door wat we nodig vinden.

Aandacht voor spelen is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. 

Mijn aversie tegen een speciale Modderdag, straatspeeldag, buitenspeeldag, groene speeldag, is groot maar de achterliggende gedachte begrijp ik wel. De organisatoren willen aandacht genereren voor wat gewoon zou moeten zijn en dit niet is. Modderdag benadrukt vies mogen worden….al vrees ik de vertaling naar spelen om vies te worden in plaats van vies worden bij spelen mag geen probleem zijn. Op straatspeeldag wordt ruimte gevraagd voor spelen in de woonomgeving. Uiteraard maar opnieuw, niet vanzelfsprekend. En triest hoe de dag na straatspeeldag de geparkeerde auto’s de straat onbespeelbaar maken en de stoep niet gebruikt mag worden om de buurvrouw te ontzien. En groene speeldag, ook heel fijn. Kinderen natuur laten ervaren, lekker struinen, onder leiding van een volwassene die heel enthousiast kan vertellen over wat hier te zien en te beleven valt. Heel goed. Jammer opnieuw dat dit niet iedere dag kan, niet vanzelfsprekend is.

Het rode boekje voor spelen

Vandaag schrijf ik de laatste lemma van mijn boek met de werktitel “Het rode boekje voor spelen”. In korte stukjes beschrijf ik kenmerken van spelen en bijbehorende voorwaardenscheppende zorg. De bedoeling was om per letter 10 begrippen kort te bespreken. Dit leek een ambitieus plan.

Zoveel? Is dat mogelijk?

Als schrijvend kwam ik bijna op het dubbele uit. Zorg voor spelen blijkt nog veel omvattender dan ik dacht, veel meer aandacht nodig te hebben dan ik mij realiseerde. In mijn poging de voorwaarden voor spelen te inventariseren kwam ik steeds opnieuw op de enorme samenhang tot kwaliteit van spelen, betrokkenheid van volwassenen en geboden faciliteiten. Dat wij bepalen wat kan en mag, mijn mantra voor verantwoordelijkheden van volwassenen en onze samenleving, is niet los te zien van wat wij belangrijk vinden, wat weer alles te maken heeft met actuele waarden.

Spelen spiegelt onze maatschappij, onze belangen, onze keuzes

Steeds opnieuw beschreef ik begrippen bekend uit actuele discussies. Bijvoorbeeld over leren en spelen, weerbaarheid, verbinding, toetsen, nieuwe media, vrij spelen, risico, enzovoorts. Spelen raakt meer dan (zelfsJ) ik besefte de kern van onze samenleving. Bij spelen komt alles samen; ouders, begeleiders, openbare ruimte, digitale wereld, commercie, onze visie op wat kinderen zijn en wat we voor ze willen.

Een klein voorproefje concept tekst : commentaar is welkom.

Wachten

Haast, afdwingen en overnemen horen bij de bedreigingen (zie B) van spelen en ontwikkeling.

Wachten, geduld hebben, hoort bij onze voorwaardenscheppende zorg (zie V) voor goed spelen. De kunst is om een goed evenwicht te vinden tussen uitdagen (zie U) en ruimte (zie R) geven voor verwerking. Ieder kind heeft recht op zijn eigen tempo. In de praktijk met groepsdruk en tijdsdruk is dit niet onbegrensd mogelijk. We willen veel en liefst rap. Groei verhaast zich niet door aan de grassprieten te trekken, weten we maar toch proberen we ontwikkeling bij kinderen te stimuleren tot eerder, meer en verder. Kindvolgend zijn (zie K), houdt durven afwachten in. Inspireren (zie I) is iets anders dan verwachten dat een kind gaat doen waartoe geïnspireerd is. Ieder kind de kans geven om in eigen tempo, op zijn eigen manier, onze inspiratie te verwerken, en zelfs ervoor te kunnen kiezen dit niet te doen, hoort bij het recht op spelen. Wacht en verwonder (zie V) u.

Zelfstandig

Spelen is synoniem aan zelfstandig handelen.  Kinderen zelf laten doen, begint bij laten spelen. Hierbij komen veel voorwaardenscheppende zorgaspecten samen; inspireren of laten doen, afwachten, letterlijke en figuurlijke ruimte en tijd geven, kindvolgend willen zijn met aanbod, meer vragen stellen dan antwoorden geven, veiligheid geven met ruimte voor grensverkennend bezig zijn. Maria Montessori vatte het samen als ‘Help mij het zelf te kunnen doen.’  Zelfstandigheid is zoveel meer dan zelf kunnen lopen, praten, eten en zindelijk zijn . Bij zelfstandigheid hoort eigen keuzes (zie K keuze) kunnen maken, zelf kunnen ontdekken (zie O ontdekken) en uitproberen (zie U uitproberen), onafhankelijk (bezig) zie O onafhankelijk kunnen zijn, weerbaarheid,zie W weerbaarheid, beslissingen kunnen nemen, durven ondernemen, opdrachten kunnen uitvoeren, zelf nadenken en meningen durven toetsen, vrijheid aankunnen, zie V vrij creatief (zie C) – constructief (zie C)– sociaal (zie S)- motorisch (zie M) en cognitief (zie C) kunnen functioneren. Voor het verwerven van deze zelfstandigheid is spelen nodig. Spelen is voor al deze ontwikkelingsaspecten de enige natuurlijke weg.

Het boek verschijnt, naar ik hoop, in mei 2017 bij Courthino.


Afdrukken  

Reacties   

0 # desire 12-06-2016 01:52
Ziet er goed uit! Wat me wel stoort tijdens het lezen is de zie ... tijdens de zinnen. Mijn advies is om de beginletters andere kleuren te geven.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
0 # Emilie Groot 10-06-2016 18:41
Sterk beschreven vanuit kansen, voorwaarden en bedreigingen. Heel bruikbaar voor professionals die opbrengstgerich t willen spelen en het eigenaarschap bij het kind houden. Bewust zijn van je eigen rol en het kind goed op je netvlies houden.
Nieuwsgierig naar de rest van het boek!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
0 # jolanda 10-06-2016 16:51
Wat is dit al een geweldig en veelzeggend stuk! Vooral.over voorwaarden scheppen en....... wachten. ... in.dec wereld van vandaag bijna onmogelijk. In de tijds en plannings druk van de psz, bijna niet in te plannen. ..
Kind, kind laten zijn, stimuleren is leren binnen de voorwaarden en aanbod wat wij , als gastouder, mogen geven.
Heel.veel.succes met je boek. (Ben nog bezige "met je billen in het zand" ) andere schrijfster. Overeenkomstig in ideeën.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie