Tijd

IMG 3282

Het is de tijd van het jaar: Iedere lezer van deze blog wens ik een speels 2017 toe.

Dat het ook voor u een jaar mag zijn waarin u nieuwsgierig blijft, nieuwe ervaringen heeft die u wilt en durft uitproberen, waarmee u zult ontdekken wat u waard vindt om uit te proberen. Ik gun u herhalen om vaardigheden en inzichten te verwerven waarmee nieuwe ervaringen binnen uw be-reik komen….door reiken kunt u erbij…..als u maar nieuwsgierig blijft....en daar de tijd voor neemt. 

Ik wens u begrijpen toe: De speelse kenmerken van uw inzet, verschillen niet met wat we kinderen gunnen. Het verschil zit in wat  en hoe wij, kinderen gunnen.

Net als voor u, zullen praktische bezwaren, de ideale speelmogelijkheden in de weg staan. Waar u gebrek aan tijd heeft om te doen wat u zo graag zou willen doen, krijgen kinderen tegenwoordig te weinig tijd om te doen wat ze zouden moeten doen; spelen. Spelen geeft zo veel en vaak  waar wij geen tijd voor over hebben; rommel, risico, onzichtbare resultaten, noodzakelijk toezicht, uitleg…en meer.

Tijd staat tot waardering

Tijd die wij willen besteden voor ons zelf en tijd gegund aan kinderen om te spelen, heeft alles met hoe wij iets waarderen te maken. Tegenwoordig wordt de tijd die ons iets kost, snel berekend in wat het opbrengt; een duidelijke opdracht, een helder doel, afleesbaar resultaat of juist het tegenoverstelde; ‘ontspanning’, ‘weinig moeite’.  Onze waardering voor inspanning lijkt groter dan voor ontspanning. Inspanning lijkt verstandig, verrijkend kansen grijpen. Ontspanning lijkt fysiek overgeven aan zinloosheid. We weten best dat we niet gelukkig worden als we alleen resultaat gericht zijn of voortdurend een totale zenbeleving nastreven. Verstand kan niet zonder ontspanning. Denken niet zonder inspanning. Voor kinderen geldt precies hetzelfde. Hoe we denken over spelen is vaak net zo zwart-wit in wat goed of fout is, als we denken over wat goed is voor ons zelf. Goed spelen is niet altijd gericht op resultaten maar zeker ook niet moeiteloos.

 Ik gun u en spelende kinderen, het zoeken naar evenwicht tussen zin en zinloosheid, met aandacht voor de schijf van vijf voor ontwikkeling; cognitief (verstand/brein), motorisch (fysiek/bewegen), sociaal (samen en zelfbewustzijn), creatief (inventiviteit) en constructief (plannen en logisch denken). Ik gun u en alle kinderen het om Homo Ludens, spelende mens, te mogen en kunnen zijn. Laat dit tijd krijgen in 2017.

Mijn tijd….

In de afgelopen, vijf en veertig jaren heb ik onafhankelijke informatie over spelen en speelgoed gegeven, vanuit pedagogisch perspectief.  Rita Kohnstamm, hoofdredacteur van het maandblad Ouders van Nu, gaf mij in 1972 de opdracht over spelen en speelgoed te schrijven met de pedagogische blik gevoed door mijn kleuterleidstersopleiding en peuterleidsters ervaring . Dat was het begin.

 

Vanaf juni 1975 werkte ik als freelance journaliste met een speel-goed specialisatie (een “speelgoedjournalist” volgens Karel van de Graaf, mijn buurman en radio/televisiepresentator, dus geen echte journalist) voor speelgoedbranche, onderwijs, peuterwerk en speelotheken.

Vanaf eind jaren tachtig kwam daar kinderopvang bij. Altijd over speelgoedkenmerken, geen merken, steeds meer over voorwaarden voor spelen.

 

Ik schreef artikelen en boeken, sprak op ouderavonden en congressen, adviseerde en initieerde organisaties voor belangbehartiging van spelen (zoals de revitalisatie van de Nationale Speelraad, tegenwoordig Platform Ruimte voor de jeugd en de Vereniging Speelotheken Nederland). Speelse onderwerpen genoeg. Ik vergeleek speelgoed als voedsel voor spelen, met patat en kant en klare maaltijden, pleitte voor het recht op een bult voor ieder kind, voor meer doen met minder en een kind is pas bijzonder als het niets bijzonders is.

 

Lang voer ik tegen de stroom in. Mijn prikken in aannames werden me niet altijd in dank afgenomen. De speelgoedbranche zag  niets in pedagogische informatie over spelen en speelgoed. Consument en Veiligheid gruwde van mijn pleidooien voor meer risico. Speelotheekvrijwilligers geloofden lang (en soms nog steeds) niet in een koerswijzigingen van lenen is goedkoper dan kopen naar lenen om speelwaarden uit te proberen.
In Nederland bleef ik lang de enige drammer met een eigen bureau gericht op speelwaarden voor ontwikkeling Het zij zo.

 

Na 45 jaar wordt het tijd om jongere mensen hun visie over speelwaarden te laten verspreiden.

 

Uiteraard wil ik kennis overdragen met de hoop dat wat ik van waarde vind, niet helemaal verloren zal gaan. 
Hoe, met wie, dat weet ik nog niet. 2017 is om te beslissen. Maar nog alle tijd. Het jaar, is nog maar net begonnen.

Uitnodigingen om te komen spreken, schrijven of denken over spelen, blijven welkom….kom maar op…ik wil nog even…