Bezuinigingen

Allereerst: IK WIL GRAAG SPEELGOED WEGGEVEN, MAAR HEB DAN WEL EEN ADRES NODIG! dUS GEEF UW COMMENTAAR EN STUUR UW ADRES NAAR
De aangekondigde bezuinigingen voor het onderwijs, zetten veel mensen aan tot protesteren. Nu zijn bezuinigingen nooit leuk en lijkt dit kabinet met een botte bijl alle uitstekende hoekjes te willen afhakken, maar toch....Ik heb mijn twijfels.

Voor kinderen met een achterstand zijn extra gelden beschikbaar voor extra trainingen, aandacht en zorg. Klinkt allemaal goed. Kinderen gunnen we het beste. Zorg kost nu eenmaal geld. Achter ieder kind dat extra zorg krijgt, schuilen methodieken, hulpverleners, organisaties die dit geld voor hun inzet verdienen. Ze doen hun best en ik wil aannemen dat ze waar voor hun geld bieden. Al lijkt al die zorg niet te helpen. Het aantal achterstanden en de diepte van deze achterstanden worden steeds maar groter. De ondernemers gericht op beperkingen en achterstanden hebben in de afgelopen jaren hun mogelijkheden zien groeien.

Steeds meer kinderen kwamen in aanmerking voor zorg en extra aandacht, dankzij steeds betere indicatoren, steeds snellere toetsen, uitgebreidere etiketten. De mal waarin kinderen moeten passen om 'normaal' genoemd te worden, werd smaller en smaller. De ruimte voor ontwikkeling moest passen in steeds strengere normen. Hoewel iedere ouder weet hoe normaal het is dat het ene kind los loopt als het 12 maanden is, en het andere dit pas 10 maanden later doet, lijkt dit normale ontwikkelingsverschil niet meer te mogen opgaan voor leren praten, lezen en rekenen.Het aantal methodieken waarmee cognitieve ontwikkelingen worden bewerkt is niet te tellen. Ze lijken soms te weinig rekening te houden met individuele verschillen. En soms lijkt het of taal los staat van andere ontwikkelingen zoals creativiteit, motorische mogelijkheden, sociale vaardigheden en constructieve inzichten.

Soms lijken methodieken gericht op methodieken en niet meer op waar kinderen uit zich zelf mee bezig zijn. 200 woordjes per jaar leren, om de woordjes...niet om het actieve taalgebruik- te toetsen. Met een D voor de citotoets afgenomen bij vijf jarigen in groep twee , krijgt een kind recht op extra aandacht van de remedial teacher! Alle onderzoekers zijn het er over eens dat stempeling gevolgen heeft voor het gedrag. Alleen al het kijken naar specifieke kenmerken heeft gevolgen voor het beleven van deze kenmerken door het kind wat bekeken wordt. Het kan niet meer frank en vrij ontwikkeling volgen zodra het getoetst is, en zeker niet als het onvoldoende scoorde.

Kinderen gedragen zich anders zodra zij zich bewust zijn van een achterstand. En dit bewust zijn, werkt zelden positief.
Daarom vraag ik mij af of de voorgenomen bezuinigingen een ontlasting kunnen zijn voor kinderen. Krijgen ze hierdoor misschien meer ruimte om hun eigen ontwikkelingsweg in vrijheid te volgen. De 'handel" en 'professionele hulpverlening' zullen hier niet blij mee zijn. Ze zullen de ongerustheid van ouders bespelen. Maar hoe erg is het als kinderen minder in het keurslijn van de uitgestippelde ontwikkeling moeten passen? Krijgen ze misschien meer mogelijkheden voor hun eigenheid. Een kind is pas bijzonder zodra het niets bijzonders is....

Kunnen we niet beginnen met bezuinigen op veel methodieken in ruil voor bewustwording van de waarde van actieve taal bij samen spelen, ruimtelijke ontwikkeling bij buiten spelen, selecteren (voorwiskundige initiatie)bij sorteerspelletjes en probleemoplossend vermogen bij spelen zonder voorbeeld of antwoorden. Met andere woorden: meer ruimte voor spelen en minder voor ingrijpen?

 


Afdrukken  

Plaats reactie