Advies voor speelruimte ontwerpers en BKK

Een nieuwe activiteit is het geven van pedagogisch speeladvies aan ontwerpers van buitenspeelruimte. Veel ontwerpers weten namelijk alles van plantjes, hout en zand maar weinig van waarom kinderen spelen zoals ze spelen. En ik weet lang niet alles van plantjes, hout en zand maar wel heel veel van spelen. De samenwerking leidt tot verrassende nieuwe mogelijkheden. Door te kijken naar een ontwerp vanuit een speels perspectief waarin kinderen de ruimte krijgen, vallen dingen op hun plaats. Kinderen spelen met plezier en interesse me4t de aangeboden mogelijkheden. Soms nadat uit pedagogische evaluatie was gebleken hoe het kwam waardoor ze dit niet eerder deden.

Speeltoestellen veranderen speelaanleidingen,waarmee kinderen meer kunnen dan alleen doen dan de fabrikant bedacht. Vandalisme krijgt minder ruimte doordat de mogelijkheden passen bij gedrag, zonder de uitnodigende uitdaging van 'hufterproof', 'ovezichtelijk', 'met toezicht'. Onopvallende objecten als keien krijgen een speelse functie. Omwonenden, gemeentes en ouders worden enthousiast wanneer ze zich van de waarde van spelen bewust worden. Zeker wanneer ze zien hoe ze op eenvoudige, voor de handliggende maar over het hoofd geziene, manier ruimte om te spelen, letterlijk en figuurlijk, kunnen geven. Ik kan niet ontwerpen. Met grote bewondering zie ik hoe mijn opmerkingen in plannen worden verwerkt. Kortom, iedereen wint bij deze werkwijze. De ontwerper maakt een beter plan, opdrachtgevers krijgen een betere onderbouwing, ik kan iets bijdragen aan verantwoording en dit allemaal voor het ultieme doel: kinderen kunnen beter spelen.
Dus ben ik op zoek naar speelruimte ontwerpers die met mij willen samenwerken.

Zoals ik ook vol spanning wacht op organisaties die voor het nieuwe jaar cursussen bij mij willen boeken. Vijf cursussen en ruim 20 onderwerpen voor dagdelen hebben een vermelding op de lijst van Bureau kwaliteitzorg Kinderopvang en komen daardoor voor de bijbehorende subsidie in aanmerking. De cursus voor de Tussen Schoolse Opvang is via de Vereniging Openbaar Onderwijs te geven en komt via deze weg in aanmerking voor subsidie.
Alle cursussen hebben met spelen en speelgoed te maken, maar de aandachtspunten verschillen. De ene richt zich op de pedagogisch medewerker, de andere op kinderen, een derde op het aanbod, het vierde op de verschillende leeftijden en een vijfde op activiteiten. Combinaties zijn mogelijk. vervolg en verdieping ook.

Dit jaar verzorgde ik cusussen voor o.a. KOber Breda, Openbaar onderwijs Almelo, Ziezoo Delft, SKOV Beverwijk en Uk Amsterdam. Daarnaast voor andere organisaties studiedagen, ouderavonden en workshops. Mijn agenda is nu weer bijna leeg. Alleen november nog. De tijd vult zich alweer met interviews; Parool, AD, verschillende tijdschriften en mijn nieuwe boek moet af.

Genoeg te doen, maar zoals alle enthousiastelingen kijk ik toch een beetje bezorgd naar de nog lege dagen in het nieuwe jaar.
Kom op! Bel, mail! De reacties op wat ik mocht doen, geven hoop. Kinderopvang in Nederland raakt in toenemende mate bewust van de verantwoording voor spelen. Hoe pedagogisch medewerkers het speelpeil van kinderen kunnen verhogen, waarmee, waarom daarmee, vertel ik ze graag. Niet met een methodiek alleen gericht op taal, maar door het formuleren van visie op basis van deskundige onafhankelijk informatie welke leidt tot discussie waardoor inzicht ontstaat. Waarna dit inzicht een praktische vertaling krijgt. Daarmee gaan kinderen leuk spelen en krijgt hun spelen speelwaarde voor ontwikkeling. Dat is zo leuk om te zien, om te doen en het geeft zo'n goed gevoel.
Dus ...kom maar op. Tot straks.

 


Afdrukken  

Plaats reactie