Spelen is te vaak natuur in een tuin

Spelen staat onder druk van tijd, leren, digitale verleidingen en zwaar gevoelde verantwoording. Daar tegenover staan pleiters voor buiten spelen, modderdag nationale bellenblaasdag, straatspeeldagen en koningsspelen.

Ukkie Media Awards 2015....Goede apps doen meer

Ik speelde met apps voor 0 tot 6 jarigen voor het jureren op speelse kwaliteiten vanuit pedagogisch perspectief. Ik deed dit voor de Media Ukkie Award 2015.  Apps zijn belangrijk en worden steeds belangrijker. Ruim 40% van de eenjarigen (!) speelt al op een tablet. Dit percentage loopt snel op tot ruim 70% voor zesjarigen. 

Kleurplaten…. zouden verboden moeten worden!!!

Wat ik tegen kleurplaten heb?
Niets.
Ik heb iets tegen het gemak en de aannames waarmee kinderen ze krijgen.Op een kleurplaat staat bijvoorbeeld altijd een mooiere tekening dan een kind zelf kan maken. Het is niet voor niets een kleurplaat…om te kleuren dus. Het hoeft niet te tekenen. Dit bespaart denkwerk om te beslissen wat je wilt gaan tekenen. Hoe? Hoe groot? Waar? Waarmee?

Niet zelf tekenen voorkomt moeite en teleurstelling.

Spelen ter discussie, spelen vraagt om aandacht, maar niemand maakt een vuist

Vriend en vijand vinden spelen belangrijk. Spelen hoort bij kinderen. Spelen is een officieel recht, vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Artikel 31 van dit VN verdrag luidt; ‘Ieder kind heeft recht op rust en vrije tijd. In zijn vrije tijd moet een kind kunnen spelen.” Natuurlijk, daar zijn we het allemaal mee eens.

Wens voor 2015; bedreigingen spelen bestrijden!

Goed spelen vereist aandacht, betrokkenheid en inzet, waar wij te vaak geen tijd, zin en idee voor hebben. Ja, we weten heus wel dat kinderen niet altijd willen wat goed voor ze is maar nee zeggen kost moeite. Dus laat maar zitten…letterlijk.