Ipad: kindermishandeling?!

”Een Ipad voor kleuters is kindermishandeling is de kop van het Volkskrantartikel vandaag, 21 juni 2013, verschenen in de Volkskrant. Manfred Spitzer, een Duits psychiater en psycholoog waarschuwt voor ‘een vluchtige manier van leren’ door de nieuwste mogelijkheden van Ipad. Ik ga een stap verder.

Buiten spelen

Dinsdag was ik op het congres, de netwerkdag of de informatiebijeenkomst van het blad Buitenspelen. Het was de dag waarop spelen, centraal stond.

Een dag voor gemeenteambtenaren, controleurs, speeltoestellenleveranciers en ontwerpers van openbare ruimte met hart voor spelen. De discussies gingen over verschillen tussen formeel en informeel spelen en bijbehorende gevolgen, aansprakelijkheid en burgerinitiatief, handhaven of gedogen en meer.

Ontwikkelingen in kinderopvang

Kritische geluiden over kinderopvang hebben lang net onder de oppervlakte de mening van menig ouder bepaald. Veel mensen vroegen zich af

- of een kind wel gelukkig kon zijn in een groep met zestien kinderen tussen 0-4 jaar,

- of alleen baby’s of peuters, of basisschoolleerlingen, in een instituut zo glad en schoon, met steeds wisselende lieve juffen, opeengeklemd op banken bij hoge tafels. wel goed voor kinderen was 

- of de pedagogische medewerksters wel moesten opvoeden en of ouders daar wel voldoende zicht op konden houden. 

Pleidooi voor Kairos; de tijd voor zelf ervaren...

'Nee hij doet niets...hij speelt'.

Wat dit kind leerde is niet aantoonbaar...daarmee lijkt speeltijd te vaak verloren tijd. Kinderen hebben Kairos nodig...weg met Chronos! Tijd is een economische factor geworden waardoor we zicht op de waarde van tijd zijn kwijtgeraakt.... Tijd is geld, tijd is de indeling in onze agenda's. Tijd waarin we niet aantoonbaar produceren wordt verloren tijd genoemd. Dit is, zoals ik gisteren (opnieuw) hoorde, de betekenis van tijd zoals door de oude Grieken toevertrouwd aan de God Chronos (Oudgrieks: Χρόνος) . Hij stamt af van de oergod Chaos (leegte/verwarring) zie Wikipedia.

Pleidooi voor kindgerichte opleidingen

Vandaag, nou ja gisteren gezien het tijdstip, mocht ik twee workshops geven bij een studiedag van ROC docenten. De dag begon met een inleiding van prof. dr. R.Fukkink, de nieuwe hoogleraar Kinderopvang en onderzoeker bij het Kohnstamminstituut. Het instituut wijst al jaren op de slechte pedagogische kwaliteiten in de Nederlande kinderopvang , in vergelijking tot de scores in de ons omringende landen. Zijn pleidooi voor meer aandacht voor met name interactieve vaardigheden in de opleiding, in het bijzonder voor de sensitieve reponsiviteit, was voor mij niet nieuw.